Fundamenty pod Budynkiem B

Na placu budowy można zaobserwować pierwsze prace ziemne związane ze wzniesieniem Budynku B. Zostały wylane fundamenty, trwają prace związane z izolacją.