Listopad 2020 – zaawansowanie prac budowlanych

Trwają prace związane z budową instalacji zewnętrznych kanalizacji opadowej i sanitarnej. W trakcie realizacji jest przyłącz zewnętrzy budynków do sieci cieplnej MPEC. Teren wokół budynków został wyrównany i uporządkowany. Zakończył się montaż drzwi zewnętrznych do klatek schodowych. Trwa wykańczanie części wspólnych płytkami ceramicznymi. W garażu wykonywana jest wentylacja mechaniczna oraz instalacja wodociągowa, kanalizacyjna,  grzewcza i elektryczna.