Kwiecień 2020 – zaawansowanie prac budowlanych

Stan surowy otwarty na ukończeniu – w obu budynkach wykonano : ściany konstrukcyjne, schody, strop, ścianki działowe, kominy, piony okapowe wentylacji, konstrukcja dachu (w budynku A prace nadal trwają).  W budynku B rozpoczął się montaż stolarki okiennej, trwają prace nad instalacjami wodociągową, kanalizacyjną oraz c.o.